Camera trước + cảm biến ánh sáng iphone 6+

90.000

Camera trước + cảm biến ánh sáng iphone 6+

90.000